Aktualności

 1. Ogłoszenie listy wniosków na realizację w roku 2022 zadań z zakresu ZDROWIA PUBLICZNEGO dofinansowanych ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, wyłonionych w wyniku rozstrzygnięcia konkursu z terminem składania wniosków do 7 czerwca 2022 roku

  Lista wyłonionych realizatorów na realizację w 2022 roku zadań z zakresu ZDROWIA PUBLICZNEGO dofinansowanych ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych pozostających w dyspozycji Ministra Zdrowia.

 2. Ogłoszenie Dyrektora Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom z dnia 8 czerwca 2022 r. w sprawie kosztu części ustnej egzaminu końcowego w sesji WIOSNA 2022 roku

  Dyrektor Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom ogłasza, że opłata za część ustną egzaminu końcowego w sesji WIOSNA 2022 wynosi 330 zł dla osób zakwalifikowanych do części ustnej egzaminu oraz 280 zł dla osób niezakwalifikowanych do części ustnej egzaminu (koszt podwójnego sprawdzenia studium przypadku). Uczestnicy egzaminu są zobowiązani do dokonania wpłaty należności za egzamin ustny do dnia […]

 3. Zakończenie procedury konkursowej dotyczącej uzyskania z Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom środków na realizację zadań

  Ogłoszenie Dyrektora Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom z dnia 4 lipca 2022 roku w sprawie rozstrzygnięcia konkursu z dnia 19 kwietnia 2022 roku na uzyskanie dofinansowania ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych.

 4. Ogłoszenie Dyrektora Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom z dnia 4 lipca 2022 roku w sprawie rozstrzygnięcia konkursu z dnia 19 kwietnia 2022 roku na uzyskanie dofinansowania ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych

  Dyrektor Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom informuje o zakończeniu procedury konkursowej dotyczącej uzyskania z Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom środków na realizację zadań: Wydanie publikacji dla lekarzy na temat naukowo dowiedzionego zastosowania Marihuany w celach leczniczych Dofinansowanie na kwotę 90.000 zł otrzymał Ewdomed Ewa Szulecka , Konstancin Jeziorna Narady Szkoleniowe dla gmin o niskich dochodach dotyczące realizacji […]

 5. Specjalista ds. szkoleń w dziedzinie uzależnienia w Krajowym Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom

  Dyrektor Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom poszukuje kandydatów na stanowisko: Specjalista ds. szkoleń w dziedzinie uzależnień – wymiar etatu – 1

 6. Specjalista ds. szkoleń w dziedzinie uzależnienia w Krajowym Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom

  Dyrektor Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom poszukuje kandydatów na wyżej wymienione stanowisko.

 7. Ogłoszenie listy wniosków na realizację w latach 2022-2023 zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom behawioralnym dofinansowanych ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, wyłonionych w wyniku rozstrzygnięcia konkursu z terminem składania wniosków do 25 maja 2022 roku

  W dniu 29 czerwca br. Minister Zdrowia zaakceptował listę wniosków na realizację zadań określonych w art. 88 ust. 4 pkt 1-4 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 2094), dofinansowanych ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, wyłonionych w wyniku rozstrzygnięcia konkursu z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom behawioralnym z […]

 8. Młodszy Specjalista Działu Prawnego

  Dyrektor Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom z siedzibą w Warszawie przy ul. Dereniowej 52/54, Warszawa 02-776, ogłasza otwarty konkurs na stanowisko: Młodszego Specjalisty Działu Prawnego Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom (zatrudnienie w wymiarze całego etatu).

 9. Zarządzenie nr 42/2022

  Dyrektora Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom z dnia 02.06.2022 roku w sprawie powołania członków Komisji Egzaminacyjnej

 10. Harmonogram części ustnej egzaminu końcowego w ramach szkolenia w dziedzinie uzależnień w sesji wiosna 2022

  KOMISJA 1Iwona Niewiadomska – przedstawicielka Krajowego Centrum, przewodnicząca Komisji,Krzysztof Czekaj – przedstawiciel Krajowego Centrum,Piotr Adamiak – przedstawiciel podmiotu szkolącego,Kazimierz Jarzębski – przedstawiciel podmiotu szkolącego. KOMISJA 2Czesław Czabała – przedstawiciel Krajowego Centrum, przewodniczący Komisji,Bogusława Bukowska – przedstawiciel Krajowego Centrum,Elżbieta Rachowska – przedstawicielka podmiotu szkolącego,Magdalena Kotyza – przedstawicielka podmiotu szkolącego; Harmonogramy dostępne są do pobrania.

 11. Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom poszukuje osoby do pracy w Dziale Badań, Monitorowania oraz Współpracy Międzynarodowej na stanowisku: Młodszy specjalista ds. badań

  Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom poszukuje osoby do pracy w Dziale Badań, Monitorowania oraz Współpracy Międzynarodowej pełniącego rolę Reitox Focal Point EMCDDA: Młodszy specjalista ds. badań.

 12. Ogłoszenie Dyrektora Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom z dnia 8 czerwca 2022 r. w sprawie listy osób zakwalifikowanych do części ustnej egzaminu końcowego w zakresie instruktora terapii uzależnień i specjalisty psychoterapii uzależnień w sesji WIOSNA 2022

  Dyrektor Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom na mocy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2050) oraz na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 lipca 2006 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie uzależnień (Dz. U. nr 132, poz. 931 z późn. zm.) ogłasza listę osób […]