Aktualności

 1. KCPU zaprasza na szkolenie dla osób pracujących z dziećmi z rodzin z problemem alkoholowym i przemocy

  W dniach 27-28 września 2022r. Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom organizuje szkolenie dla osób pracujących z dziećmi z rodzin z problemem alkoholowym i przemocą.

 2. Informacja o wyniku naboru na pracownika Działu Administracji Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom

  Działając na podstawie art. 8f ust. 9 w zw. z ust. 7 i ust. 10 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1956, z późn. zm.) Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom informuje, że w wyniku rozstrzygnięcia naboru na stanowisko pracownika Działu Administracji Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom zatrudniona […]

 3. Informacja dotycząca miejsca i terminu oraz opłaty za część pisemną egzaminu końcowego w zakresie specjalisty psychoterapii uzależnień oraz instruktora terapii uzależnień w sesji JESIEŃ 2022

  Miejsce egzaminu CENTRUM KONFERENCYJNO-SZKOLENIOWEFUNDACJI NOWE HORYZONTY, ul. Bobrowiecka 9, 00-728 (22) 559 22 01Strona z informacjami o hotelu. Termin egzaminu17 września 2022 roku (sobota)Egzamin rozpocznie się o godzinie 11:00 (informacja o przydziale do grup znajdzie się w szczegółowym harmonogramie egzaminu).Egzamin trwa 80 minut. Koszt egzaminu Opłata za pisemny egzamin certyfikujący w sesji JESIEŃ 2022 roku […]

 4. Zapytanie ofertowe na: Organizację szkolenia adresowanego do specjalistów psychoterapii uzależnień oraz osób w trakcie szkolenia w zakresie specjalisty psychoterapii uzależnień, którego celem jest zapo-znanie z metodami pracy w przypadkach ujawniania się skutków traumatycznych doświad-czeń pacjentów blokujących proces terapeutyczny oraz ich osobista zmianę

  Nazwa i adres Zamawiającego: Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom – ul. Dereniowa 52/54, 02-776 Warszawa

 5. Zapraszamy serdecznie do przystąpienia do egzaminu na Specjalistę/Konsultanta w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie

  Zgodnie z „Programem potwierdzania kwalifikacji osób pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie w tym w szczególności rodzin z problemem uzależnień” z dnia 23 sierpnia 2022 r. egzaminy dla osób ubiegających się o Certyfikat Specjalisty/Konsultanta w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie odbędą się w dniach 15, 16, 17 listopada 2022 r. Osoby przystępujące do egzaminu […]

 6. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne w związku z ogłoszeniem o naborze na stanowisko Pracownik Działu Administracja Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom

 7. Młodszy Specjalista/Specjalista ds. Profilaktyki i Edukacji Publicznej

  Dyrektor Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom poszukuje kandydatów na stanowisko: Młodszy specjalista/Specjalista ds. Profilaktyki i Edukacji Publicznej

 8. Zarządzenie nr 51/2022

  Dyrektora Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom z dnia 09.08.2022 r. w sprawie ogłoszenia o konkursie wniosków na realizację w latach 2022-2024 zadań z zakresu ZDROWIA PUBLICZNEGO, dofinansowanego ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych pozostających w dyspozycji Ministra Zdrowia oraz powołania Komisji Konkursowej

 9. Ogłoszenie Dyrektora Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom z dnia 30 sierpnia 2022 r. w sprawie listy osób zakwalifikowanych do egzaminu końcowego w ramach programu szkolenia w dziedzinie uzależnień w zakresie instruktora terapii uzależnień i specjalisty psychoterapii uzależnień

  Dyrektor Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom na podstawie art. 13 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o zdrowiu publicznym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2021 r., poz. 2469) w zw. z art. 27 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2050 z […]

 10. Specjalista ds. szkoleń w dziedzinie uzależnienia w Krajowym Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom

  Dyrektor Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom poszukuje kandydatów na stanowisko: 1. Specjalista ds. szkoleń w dziedzinie uzależnień – wymiar etatu – 1

 11. Wynagrodzenia specjalistów psychoterapii uzależnień – opinia Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom

 12. Dyrektor Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom z siedzibą w Warszawie przy ul. Dereniowej 52/54, Warszawa 02-776, ogłasza otwarty konkurs na stanowisko:

  Pracownik Działu Administracji Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom (zatrudnienie w wymiarze całego etatu)