Aktualności

 1. Ogłoszenie Dyrektora KCPU z dnia 12 stycznia 2024 r. ws. Egzaminu Końcowego w zakresie instruktora terapii uzależnień i specjalisty psychoterapii uzależnień – sesja WIOSNA 2024 (N) ( dla szkoleń KBPN rozpoczętych od 2020 r.)

 2. Fundacja Poza Schematami zaprasza na szkolenie dla przyszłych realizatorów REKOMENDOWANEGO programu profilaktycznego„Wspólne kroki w Cyberświecie”

 3. Ogłoszenie Dyrektora KCPU z dnia 11 stycznia 2024 r. ws. Egzaminu Końcowego w zakresie instruktora terapii uzależnień i specjalisty psychoterapii uzależnień – sesja WIOSNA 2024 ( dla szkoleń KBPN rozpoczętych do końca 2019 r.)

 4. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne w związku z ogłoszeniem o naborze Inspektora w Dziale Nadzoru Zadań Zleconych Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom

 5. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne w związku z ogłoszeniem o naborze na stanowisko pracownika sekretariatu w Krajowym Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom:

 6. Komunikat Dyrektora Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom z dnia 8 stycznia 2024 r. o zmianie w opisie zadania nr 5 oraz zadania nr 7 w załączniku nr 1 do zarządzenia nr 65/2023 z dnia 21 grudnia 2023 r.

 7. Komunikat z dnia 4 stycznia 2024 roku Dyrektora KCPU w sprawie zmiany statusów w ścieżce szkoleniowej KBPN oraz egzaminów końcowych w zakresie specjalisty psychoterapii uzależnień

 8. ZARZĄDZENIE Nr 2/2024 Dyrektora KCPU z dnia 4 stycznia 2024 r. ws. ogłoszenia o konkursie na uzyskanie ze środków KCPU dofinansowania szkolenia w dziedzinie uzależnień w części superwizje kliniczne rozpoczęte w 2024 r. ( ścieżka KBPN)

 9. Dyrektor Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom ogłasza otwarty konkurs na stanowisko: Specjalista / Młodszy Specjalista w Dziale Lecznictwa i Certyfikacji

 10. Z A R Z Ą D Z E N I E NR 65/2023 Dyrektora Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia o konkursie wniosków na realizację w latach 2024-2026 zadań z zakresu ZDROWIA PUBLICZNEGO dofinansowanych ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych pozostających w dyspozycji Ministra Zdrowia oraz powołania Komisji Konkursowej.

 11. Zarządzenie Nr 66/2023 Dyrektora Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie konkursu na uzyskanie ze środków Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom dofinansowania szkolenia w dziedzinie uzależnień w części superwizje kliniczne realizowane w 2024 roku w ścieżce szkoleniowej PARPA.

 12. Zarządzenie nr 64/2023 Dyrektora Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom z dnia 20.12.2023 r. w sprawie ogłoszenia o konkursie wniosków na realizację w latach 2024-2026 zadań z zakresu PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM BEHAWIORALNYM dofinansowanych ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych pozostających w dyspozycji Ministra Zdrowia oraz powołania Komisji Konkursowej