Ogłoszenie listy wniosków na realizację w roku 2023 zadań, dofinansowanych ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, określonych w art. 88 ust. 4 pkt 1-4 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych, wyłonionych w wyniku rozstrzygnięcia konkursu z zakresu PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM BEHAWIORALNYM z terminem składania wniosków do dnia 16 GRUDNIA 2022 roku.

czytaj dalej

Poniższa lista wniosków na realizację zadań określonych w art. 88 ust. 4 pkt 1-4 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych, dofinansowanych ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, wyłonionych w wyniku rozstrzygnięcia konkursu z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom behawioralnym z terminem składania wniosków do dnia 18 października 2022 r. uzyskała akceptację Ministra Zdrowia.
Wyłonieni Wnioskodawcy zostaną zawiadomieni w formie elektronicznej o merytorycznym i finansowym zakresie przyjętego do realizacji zadania i złożenia (zgodnie z przyjętym zakresem) preliminarza realizacji zadania poprzez system elektroniczny https://app.kcpu.gov.pl/KBPN/Login w terminie do dnia 30 grudnia 2022 roku.
Warunki realizacji zadania określone w preliminarzu oraz harmonogramie działań, zaakceptowane przez strony, są podstawą do sporządzenia i zawarcia pisemnej umowy na wykonanie zadań zleconych oraz udzielenie przez Krajowe Centrum dofinansowania ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych.

Dodatkowe informacje:

 1. Dostęp do serwisu możliwy jest po zalogowaniu się. Wnioskodawców, którzy uzyskali dostęp do serwisu we wcześniejszym okresie obowiązują posiadane loginy i hasła. Organizacje, które wcześniej nie posiadały dostępu do serwisu otrzymają za pośrednictwem poczty elektronicznej dane niezbędne do zalogowania.
 2. Wraz z preliminarzem i harmonogramem należy obowiązkowo przekazać numer wydzielonego rachunku bankowego służącego do dokonywania wszystkich operacji finansowych związanych z realizacją zadania zleconego i dofinansowanego ze środków Funduszu Rozwiazywania Problemów Hazardowych. Numer tego rachunku jest niezbędnym elementem umowy.
  W przypadku pytań prosimy kontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej lub
  W przypadku pytań/problemów technicznych związanych z systemem Trimtab prosimy o kontakt z Panem Pawłem Łupiną, e-mail:

Pliki do pobrania

Najnowsze aktualności

 1. Ogłoszenie z dnia 19 stycznia 2023 r. Dyrektora Krajowego Centrum…

 2. Ogłoszenie z dnia 18 stycznia 2023r. Dyrektora Krajowego Centrum…

 3. Informujemy o rozpoczęciu naboru na III edycję studiów podyplomowych…

  Celem studiów Profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień w społecznościach lokalnych jest budowanie kompetentnych, interdyscyplinarnych zespołów…

 4. Informacja o wyniku naboru na pracownika na stanowisko: Specjalista ds. szkoleń…

  Zachęcamy do pobrania pliku.