Ogłoszenie o szkoleniu na realizatorów programu Candis

Krajowe Centrum Przeciwdziałania uzależnieniom ogłasza nabór na szkolenie realizatorów ambulatoryjnego programu terapii dla problemowych użytkowników przetworów konopi „CANDIS”. Szkolenie odbędzie się w dniach 28 - 30 października 2022 roku w Warszawie (ośrodek zostanie wskazany w późniejszym terminie) (więcej informacji o programie Candis: www.candisprogram.pl)

czytaj dalej

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest:

 • deklaracja realizacji programu po przeszkoleniu
 • udział w ewaluacji realizacji programu (wypełnianie i przekazywanie do KCPU ankiet dot. uczestników programu Candis)

Kryteria kwalifikacji dla kandydatów na realizatorów programu Candis:

 • posiadanie certyfikatu specjalisty psychoterapii uzależnień
 • co najmniej 2-letnie doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi od narkotyków
 • zatrudnienie w placówce ambulatoryjnej, gdzie:
  • jest dostęp do pacjentów, u których wiodącym rozpoznaniem jest uzależnienie od kannabinoidów
  • świadczona jest nieodpłatna pomoc osobom używającym i uzależnionym od narkotyków
 • ukończenie szkolenia podstawowego w zakresie Dialogu Motywującego (16 godz.) lub zobowiązanie ukończenia szkolenie DM przed szkoleniem CANDIS

O zakwalifikowaniu kandydatów na szkolenie decyduje stopień spełnienia powyższych wymagań.

Krajowe Centrum zastrzega sobie możliwość wyboru kandydatów z placówek, które sygnalizowały szczególną potrzebę przeszkolenia dodatkowych realizatorów.

Dla osób, które nie ukończyły podstawowego szkolenia w zakresie Dialogu Motywującego Biuro organizuje takie szkolenie w dniach 26-27 października; w tym samym ośrodku w Warszawie, w którym odbędzie się w następnych dniach szkolenie Candis.

Udział w szkoleniu w zakresie Dialogu Motywującego i CANDIS jest bezpłatny. Krajowe Biuro pokrywa koszty organizacji szkolenia oraz koszty obiadów, kolacji i przerw kawowych w trakcie zajęć, jednakże koszty noclegów są po stronie uczestników.

Szkolenie odbędzie się w CENTRUM BARNABITÓW w Warszawie przy ul. Smoluchowskiego 1
Ośrodek zarezerwuje noclegi dla uczestników po preferencyjnych cenach: 330 zł. za pokój 2-osobowy ze śniadaniem; 290 zł. za pokój 1-osobowy ze śniadaniem.

Do pobrania zgłoszenie i agenda szkolenia. Druk zgłoszenia należy wypełnić i przesłać do Centrum w formie skanu na adres: do dnia 29 września 2022 r.

Osoba do kontaktu w sprawie szkolenia: Roksana Karczewska (mail powyżej) oraz Dawid Chojecki:

Osoby zakwalifikowane na szkolenie otrzymają informację o zakwalifikowaniu lub niezakwalifikowaniu drogą mailową.


Pliki do pobrania

Najnowsze aktualności

 1. Szkolenie „Profilaktyka i terapia uzależnień behawioralnych” – edycja…

 2. Krajowe Centrum Przeciwdziałania uzależnieniom ogłasza nabór na szkolenie…

 3. Informujemy o rozpoczęciu naboru na III edycję studiów podyplomowych…

  Celem studiów Profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień w społecznościach lokalnych jest budowanie kompetentnych, interdyscyplinarnych zespołów…

 4. Rekrutacja na szkolenie dla nowych realizatorów programu FreD goes net

  Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom ogłasza nabór na szkolenie przygotowujące nowych realizatorów programu FreD goes net.