Szkolenia dla nauczycieli szkół ponadpodstawowych przygotowujące realizatorów rekomendowanego programu Projekt Lustro

MJRConsulting i trenerzy NODN Sophia zapraszają nauczycieli szkół ponadpodstawowych na szkolenie dla realizatorów rekomendowanego programu profilaktycznego Projekt Lustro.

czytaj dalej

Oferta przeznaczona jest dla nauczycieli, którzy są zainteresowani podniesieniem jakości i efektywności swoich oddziaływań nastawionych na wspieranie rozwoju uczniów i zapobieganie zachowaniom ryzykownym oraz obniżeniu nastroju nastolatków.

Program Projekt Lustro powstał dzięki finansowaniu ze środków NPZ na lata 2016-2020 i aktualnie jest własnością Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom. Jest programem rekomendowanym w Systemie Rekomendacji Programów Profilaktycznych.

O Programie więcej można przeczytać na stronie www.projektlustro.pl

Korzyści z udziału w szkoleniu dla uczestników

 • Narzędzia do cyklicznej realizacji zajęć na lekcjach wychowawczych (34 scenariusze) oraz narzędzie do realizacji zajęć z rodzicami nastolatków.
 • Ułatwienie pracy dydaktyczno-wychowawczej dzięki:
  • zwiększeniu więzi uczniów z nauczycielem i szkołą,
  • zwiększeniu wiary we własne możliwości uczniów,
  • wzrostowi ich umiejętności radzenia sobie z wyzwaniami i trudnościami,
  • wzrostowi dojrzałości i zdolności młodych ludzi do podejmowania racjonalnych decyzji.
 • Wsparcie społeczności nauczycieli realizujących Program ze strony trenerów – autorów Programu.
 • Wzmocnienie i rozwinięcie umiejętności wychowawczych i interpersonalnych u nauczyciela.

Placówka otrzymuje

 • Gotowy program wspierający niwelowanie negatywnych skutków zdalnego nauczania takich jak: osłabienie więzi interpersonalnych w klasie, obniżenie nastroju części uczniów, zmniejszonej gotowość do współpracy itp.
 • Wdrożenie rekomendowanego programu profilaktycznego w szkole.
 • Rozwój zawodowy nauczycieli w obszarze pracy wychowawczej.
 • Wzmocnienie integracji nauczycieli wokół celów wychowawczych związanych z programem.

Proces szkoleniowy obejmujący dwa szkolenia stacjonarne, konsultacje superwizyjne online oraz realizację części zajęć z uczniami rozpoczyna się w kwietniu i kończy w listopadzie 2022 roku.

Terminarz pierwszych zajęć przygotowujących realizatorów w roku 2022

 • KRAKÓW 6 – 7.04
 • WROCŁAW 4 – 5.04
 • WARSZAWA 4 – 5.04
 • POZNAŃ 4 – 5.04

Zgłoszenia

Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie za pośrednictwem formularzy online. Tam też znajdą Państwo wszystkie informacje dotyczące kosztów szkolenia.

Informacje

tel 601 93 45 58

Najnowsze aktualności

 1. Bezpłatne szkolenie dla kandydatów i członków gminnych komisji…

 2. KCPU zaprasza na konferencję „Przemoc domowa – perspektywa psychologiczna,…

 3. Serdecznie zapraszamy na bezpłatne szkolenie on-line, które odbędzie się w…

 4. Serdecznie zapraszamy na bezpłatne szkolenie on-line, które odbędzie się w…