Szkolenia dla nauczycieli szkół ponadpodstawowych przygotowujące realizatorów rekomendowanego programu Projekt Lustro

MJRConsulting i trenerzy NODN Sophia zapraszają nauczycieli szkół ponadpodstawowych na szkolenie dla realizatorów rekomendowanego programu profilaktycznego Projekt Lustro.

czytaj dalej

Oferta przeznaczona jest dla nauczycieli, którzy są zainteresowani podniesieniem jakości i efektywności swoich oddziaływań nastawionych na wspieranie rozwoju uczniów i zapobieganie zachowaniom ryzykownym oraz obniżeniu nastroju nastolatków.

Program Projekt Lustro powstał dzięki finansowaniu ze środków NPZ na lata 2016-2020 i aktualnie jest własnością Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom. Jest programem rekomendowanym w Systemie Rekomendacji Programów Profilaktycznych.

O Programie więcej można przeczytać na stronie www.projektlustro.pl

Korzyści z udziału w szkoleniu dla uczestników

 • Narzędzia do cyklicznej realizacji zajęć na lekcjach wychowawczych (34 scenariusze) oraz narzędzie do realizacji zajęć z rodzicami nastolatków.
 • Ułatwienie pracy dydaktyczno-wychowawczej dzięki:
  • zwiększeniu więzi uczniów z nauczycielem i szkołą,
  • zwiększeniu wiary we własne możliwości uczniów,
  • wzrostowi ich umiejętności radzenia sobie z wyzwaniami i trudnościami,
  • wzrostowi dojrzałości i zdolności młodych ludzi do podejmowania racjonalnych decyzji.
 • Wsparcie społeczności nauczycieli realizujących Program ze strony trenerów – autorów Programu.
 • Wzmocnienie i rozwinięcie umiejętności wychowawczych i interpersonalnych u nauczyciela.

Placówka otrzymuje

 • Gotowy program wspierający niwelowanie negatywnych skutków zdalnego nauczania takich jak: osłabienie więzi interpersonalnych w klasie, obniżenie nastroju części uczniów, zmniejszonej gotowość do współpracy itp.
 • Wdrożenie rekomendowanego programu profilaktycznego w szkole.
 • Rozwój zawodowy nauczycieli w obszarze pracy wychowawczej.
 • Wzmocnienie integracji nauczycieli wokół celów wychowawczych związanych z programem.

Proces szkoleniowy obejmujący dwa szkolenia stacjonarne, konsultacje superwizyjne online oraz realizację części zajęć z uczniami rozpoczyna się w kwietniu i kończy w listopadzie 2022 roku.

Terminarz pierwszych zajęć przygotowujących realizatorów w roku 2022

 • KRAKÓW 6 – 7.04
 • WROCŁAW 4 – 5.04
 • WARSZAWA 4 – 5.04
 • POZNAŃ 4 – 5.04

Zgłoszenia

Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie za pośrednictwem formularzy online. Tam też znajdą Państwo wszystkie informacje dotyczące kosztów szkolenia.

Informacje

tel 601 93 45 58

Najnowsze aktualności

 1. Szkolenie „Profilaktyka i terapia uzależnień behawioralnych” – edycja…

 2. Krajowe Centrum Przeciwdziałania uzależnieniom ogłasza nabór na szkolenie…

 3. Informujemy o rozpoczęciu naboru na III edycję studiów podyplomowych…

  Celem studiów Profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień w społecznościach lokalnych jest budowanie kompetentnych, interdyscyplinarnych zespołów…

 4. Ogłoszenie o szkoleniu na realizatorów programu Candis

  Krajowe Centrum Przeciwdziałania uzależnieniom ogłasza nabór na szkolenie realizatorów ambulatoryjnego programu terapii dla problemowych użytkowników…