Szkolenie w dniach 15-16 maja 2023 r. on-line dla Członków Zespołów Interdyscyplinarnych i Grup Roboczych ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

czytaj dalej

„Uprzejmie informujemy, że rekrutacja na szkolenie on-line organizowane w dniach 15-16.05.2023 r. dla Członków Zespołów Interdyscyplinarnych/Grup Roboczych została zakończona. Wszystkie miejsca zostały rozdysponowane”.

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne szkolenie on-line, które odbędzie się w dniach 15-16 maja 2023 r. dla Członków Zespołów Interdyscyplinarnych i Grup Roboczych ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Temat szkolenia:

•             Ochrona osób doznających przemocy w rodzinie w świetle prawa z uwzględnieniem perspektywy prawnej i psychologicznej.

•             Oddziaływania na osoby stosujące przemoc w rodzinie w świetle uwarunkowań prawno-karnych oraz z uwzględnieniem perspektywy psychologicznej.

Prosimy o zapoznanie się z programem i regulaminem szkolenia. Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy przesłać do Pani Iwony Matysiak – głównego specjalisty na adres e-mail:    w terminie do dnia 10 maja 2023 r.”

Aktualności: Szkolenia i konferencje


Pliki do pobrania

Najnowsze aktualności

  1. Zapraszamy specjalistów psychoterapii uzależnień, instruktorów terapii…

  2. Akademia Dialogu Motywującego Olga Mrozowska zaprasza psychoterapeutów…

  3. Instytut Nowej Kultury ma zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w bezpłatnej,…

  4. Ogłoszenie Dyrektora KCPU z dnia 20 marca 2024 r. ws. listy osób…