Szkolenie w dniach 15-16 maja 2023 r. on-line dla Członków Zespołów Interdyscyplinarnych i Grup Roboczych ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

czytaj dalej

„Uprzejmie informujemy, że rekrutacja na szkolenie on-line organizowane w dniach 15-16.05.2023 r. dla Członków Zespołów Interdyscyplinarnych/Grup Roboczych została zakończona. Wszystkie miejsca zostały rozdysponowane”.

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne szkolenie on-line, które odbędzie się w dniach 15-16 maja 2023 r. dla Członków Zespołów Interdyscyplinarnych i Grup Roboczych ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Temat szkolenia:

•             Ochrona osób doznających przemocy w rodzinie w świetle prawa z uwzględnieniem perspektywy prawnej i psychologicznej.

•             Oddziaływania na osoby stosujące przemoc w rodzinie w świetle uwarunkowań prawno-karnych oraz z uwzględnieniem perspektywy psychologicznej.

Prosimy o zapoznanie się z programem i regulaminem szkolenia. Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy przesłać do Pani Iwony Matysiak – głównego specjalisty na adres e-mail:    w terminie do dnia 10 maja 2023 r.”

Aktualności: Szkolenia i konferencje


Pliki do pobrania

Najnowsze aktualności

  1. ZARZĄDZENIE NR 30/2023 Dyrektora Krajowego Centrum Przeciwdziałania…

  2. Ogłoszenie Dyrektora KCPU z dnia 25 kwietnia 2023 roku ws. wyników części…

  3. Ogłoszenie Dyrektora Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom z…

  4. Informacja dotycząca miejsca i terminu oraz opłaty za część pisemną…