Zarządzenie nr 64/2023 Dyrektora Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom z dnia 20.12.2023 r. w sprawie ogłoszenia o konkursie wniosków na realizację w latach 2024-2026 zadań z zakresu PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM BEHAWIORALNYM dofinansowanych ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych pozostających w dyspozycji Ministra Zdrowia oraz powołania Komisji Konkursowej

czytaj dalej

Najnowsze aktualności

  1. ZARZĄDZENIE NR 27/2024 Dyrektora Krajowego Centrum Przeciwdziałania…

  2. Z A R Z Ą D Z E N I E 23/2024 Dyrektora Krajowego Centrum Przeciwdziałania…

  3. ZARZĄDZENIE Nr 18/2024 Dyrektora Krajowego Centrum Przeciwdziałania…

  4. Zarządzenie nr 5/2024 Dyrektora Krajowego Centrum Przeciwdziałania…