Współpraca specjalistów z Ministerstwem Sprawiedliwości