Superwizje kliniczne

Obejmuje opracowanie i udokumentowanie 100 godzin dydaktycznych programu terapii indywidualnej i grupowej z pacjentem.

Należy ją odbyć u osoby uprawnionej do prowadzenia superwizji klinicznej.

Superwizja może być realizowana po ukończeniu treningów psychologicznych, zajęć teoretycznych i zajęć warsztatowych.

Superwizja powinna umożliwiać:

  1. prezentację umiejętności nabytych podczas szkolenia w dziedzinie uzależnień,
  2. uzyskanie przez osobę uczestniczącą w superwizji klinicznej informacji zwrotnej o jej umiejętnościach, zasobach, ograniczeniach i postawie etycznej.