Status osoby uczestniczącej w programie szkoleniowym