Zapisy na superwizję

Link do aplikacji: https://app.kcpu.gov.pl/superwizje

WAŻNE! Do aplikacji mogą zarejestrować się jedynie uczestnicy, którzy otrzymali od Podmiotu szkolącego zaświadczenie potwierdzające ukończenie z wynikiem pozytywnym poszczególnych części szkolenia tj.: treningów psychologicznych (treningu intrapsychicznego i treningu interpersonalnego), zajęć teoretycznych, zajęć warsztatowych.

Zaświadczenie, o którym mowa powyżej jest równoważne skierowaniu na superwizję kliniczną w ramach szkolenia w dziedzinie uzależnień.

Instrukcja zapisów (krok po kroku):

  1. Uczestnik rejestruje się w aplikacji (link powyżej).
  2. Podmiot szkolący, po otrzymaniu automatycznie informacji o rejestracji słuchacza potwierdza w systemie jego uprawnienia do zapisu na superwizję.
  3. Uczestnik otrzymuje dostęp do wszystkich funkcji aplikacji (wiadomość o odblokowaniu konta przyjdzie na adres mailowy).
  4. Wybór Superwizora i grupy.
  5. Akceptacja zapisu przez Superwizora.
  6. Wypełnienie wewnętrznej dokumentacji dotyczącej wyboru grupy superwizyjnej i dostarczenie jej do swojego Podmiotu.

Instrukcja obsługi aplikacji dostępna jest do pobrania poniżej

W przypadku dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu:

od poniedziałku do piątku godz. 8:00-16:00 pod nr tel.: 504 244 446 oraz pod adresem mailowym:

 

Pliki do pobrania