Przyznane rekomendacje

 1. Fundacja Promocji Zdrowia Psychicznego i Somatycznego Vis Salutis
  ul. Gdańska 90 lok. 1-3, 90-508 Łódź
  specjalista psychoterapii uzależnień, instruktor terapii uzależnień
  Jedna edycja szkolenia
 2. Krakowskie Stowarzyszenie Terapeutów Uzależnień
  ul. Wielicka 73, 30-552 Kraków
  specjalista psychoterapii uzależnień, instruktor terapii uzależnień
  Jedna edycja szkolenia
 3. Instytut Psychologii Zdrowia
  Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
  ul. Gęślarska 3, 02-412 Warszawa
  specjalista psychoterapii uzależnień, instruktor terapii uzależnień
  Jedna edycja szkolenia
 4. SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
  Filia Katowice
  ul. Techników 9, 40-326 Katowice
  specjalista psychoterapii uzależnień, instruktor terapii uzależnień
  Jedna edycja szkolenia
 5. Stowarzyszenie Polska Federacja Społeczności Terapeutycznych
  ul. Agrarna 2, 80-298 Gdańsk
  specjalista psychoterapii uzależnień, instruktor terapii uzależnień
  Jedna edycja szkolenia
 6. Stowarzyszenie Natanaelum
  lnstytut Psychoprofilaktyki i Psychoterapii
  Al. Sikorskiego 1/101, 20-814 Lublin
  specjalista psychoterapii uzależnień, instruktor terapii uzależnień
  Jedna edycja szkolenia
 7. Błękitny Krzyż w Polsce Sp. z o.o.
  ul. Dzwonkowa 138, 43-384 Jaworze
  specjalista psychoterapii uzależnień, instruktor terapii uzależnień
  Jedna edycja szkolenia

Rozpoczęcie realizacji powyższych programów szkoleniowych powinno odbyć się do końca 2021 roku.

Decyzją z dnia 15.04.2020 r. Dyrektor Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii w wyniku przeprowadzonej procedury konkursowej udzielił rekomendacji do prowadzenia szkolenia w dziedzinie uzależnienia następującym podmiotom szkolącym:

 1. Care – Brok Sp. z o.o.,
  ul. Modrzewiowa 9, 07-306 Brok
  specjalista psychoterapii uzależnień, instruktor terapii uzależnień
  Dwie edycje szkolenia
 2. Centrum Edukacji Doradztwa i Rozwoju CEDR Sp. z.o.o.,
  Borówno 78, 53-379 Czarny Bór
  specjalista psychoterapii uzależnień, instruktor terapii uzależnień
  Dwie edycje szkolenia
 3. Instytut Edukacji i Terapii s.c.,
  ul. Michała Sobeskiego 2, 60-579 Poznań
  specjalista psychoterapii uzależnień, instruktor terapii uzależnień
  Dwie edycje szkolenia
 4. Stowarzyszenie NATANAELUM, Instytut Psychoprofilaktyki i Psychoterapii,
  Al. Sikorskiego 1/101, 20-813 Lublin
  specjalista psychoterapii uzależnień, instruktor terapii uzależnień
  Dwie edycje szkolenia
 5. Fundacja Promocji Zdrowia Psychicznego i Somatycznego Vis Salutis,
  ul. Gdańska 90 lok. 1-3, 90-508 Łódź
  specjalista psychoterapii uzależnień, instruktor terapii uzależnień
  Dwie edycje szkolenia

Decyzją z dnia 31.05.2019 r. Dyrektor Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii w wyniku przeprowadzonej procedury konkursowej udzielił rekomendacji do prowadzenia szkolenia w dziedzinie uzależnienia następującym podmiotom szkolącym:

 1. Stowarzyszenie Polska Federacja Społeczności Terapeutycznej,
  ul. Agrarna 2, 80-298 Gdańsk
  specjalista psychoterapii uzależnień, instruktor terapii uzależnień
  Dwie edycje szkolenia
 2. Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego,
  ul. Gęślarska 3, 02-412 Warszawa
  specjalista psychoterapii uzależnień, instruktor terapii uzależnień
  Dwie edycje szkolenia
 3. Krakowskie Stowarzyszenie Terapeutów Uzależnień,
  ul. Wielicka 73, 30-552 Kraków
  specjalista psychoterapii uzależnień, instruktor terapii uzależnień
  Dwie edycje szkolenia
 4. SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, Wydział zamiejscowy w Katowicach,
  ul. Techników 9 lub 11, 40-326 Katowice
  specjalista psychoterapii uzależnień, instruktor terapii uzależnień
  Dwie edycje szkolenia
 5. Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii oddział Katowice,
  ul. Warszawska 19, 40 – 009 Katowice
  specjalista psychoterapii uzależnień, instruktor terapii uzależnień
  Dwie edycje szkolenia
 6. Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin,
  ul. M Grzegorzewskiej 10, 02-778 Warszawa
  specjalista psychoterapii uzależnień
  Jedna edycja szkolenia
 7. Szpital Kliniczny im. dr.J.Babińskiego SPZOZ w Krakowie,
  ul. Babińskiego 29, 30-393 Kraków
  specjalista psychoterapii uzależnień, instruktor terapii uzależnień
  Jedna edycja szkolenia
 8. „Błękitny Krzyż w Polsce” Sp. z o. o.,
  ul. Dzwonkowa 138 , 43-384 Jaworze
  specjalista psychoterapii uzależnień, instruktor terapii uzależnień
  Jedna edycja szkolenia
 9. Stowarzyszenie NATANAELUM, Instytut Psychoprofilaktyki i Psychoterapii,
  Al. Sikorskiego 1/101. 20-813 Lublin
  specjalista psychoterapii uzależnień, instruktor terapii uzależnień
  Jedna edycja szkolenia